تولیدی کی کی میس طرحی جهت فروش اقساطی آغاز کرده است. در این طرح مانتو، پالتو و هر گونه پوشاک زنانه به صورت قسطی، بدون پیش پرداخت، بدون بهره و سود و با چک صیادی جهت افزایش رفاه مشتریان ارائه می شود.

مشریان می توانند پس از انتخاب محصول مورد نطر با مراجعه به دفتر با ارائه چک صیادی محصول مورد نظر را دریافت کنند.

فروشگاه کی کی میس بدون دریافت هرگونه وجهی به عنوان پیش پرداخت، محصول را در اختیار مشتری قرار می دهد.

بارگذاری مطالب بیشتر
ورود به سایت